2008/03/10

Balance das eleccións...

Sin estar moi contento, polo menos o BNG salvou os mobles, medrou un pouquiño en votos e porcentaxe e mantivo os seus dous deputados sen que ao tempo haxa no parlamento do estado unha maioría absoluta que os faga precindibeis.
Penso que o BNG debería ter unha suba algo maior da que tivo, pero houbo unha campaña estatal totalmente bipartidista, virando arredor dos supostos debates Zapatero versus Rajoy, e para remate cun fin de campaña e unha xornada de reflexión coa presencia en todas as televisións do PSOE, e en menor medida do PP, a conta do atentado do venres, con imaxes e declaracións repetidas ate a saciedade de Zapàtero e outros líderes do PSOE, así como chamamentos masivos a participación dos editorialistas, que entre liñas se podían leer nuns medios como chamamentos a votar PSOE, e noutros a votar PP.
O BNG pode decir que obxetivamente foi a única forza nacionalista que resistiu a bipolarización subindo un pouco en votos e en porcentaxe, o que non é pouco, porque CiU subiu un deputado, pero se deixou 60.000 votos dende o 2004 e o PNV perdeu case 120.000 votos, soio Na Bai tivo un comportamento semellante ao do BNG...

¿Existe a posibilidade real de que nista ocasión o voto emigrante altere o resultado na Galiza?...

Iste post o escribo ainda a falla de escrutar o voto emigrante, o do Censo Especial de Residentes Ausentes, o famoso e discutido voto C.E.R.A., e que nista ocasión parece que na Galiza non vai ter ningunha incidencia.
Para que o BNG perda un escano polo voto do C.E.R.A., faría falla que en Pontevedra o PP tivera no voto C.E.R.A. 22.320 votos mais catro votos por cada un que obteña o BNG, sobre un censo nistas eleccións de 96.001 electores residentes ausentes, e cunha participación que nunca superou o 33%. Como nas xerais do ano 2004, o PP tivo en Pontevedra 17.327 votos no C.E.R.A. e o BNG tivo 987, e é de esperar que o BNG repita arredor dos 1.000 votos, o PP necesitaría obter uns 9.000 votos mais dos que tivo no 2.004, o que penso que é practicamente impoible.
No caso do escano de A Coruña, é totalmente imposible que o perda o BNG polo voto C.E.R.A., (o podería arrebatar o PSOE pero para elo precisaría obter mais de 75.000 votos no C.E.R.A. cando no 2.004 soio tivo 12.129 e o censo de residentes ausentes nistas eleccións é de 115.090 electores na circunscripción de A Coruña).

2008/03/03

Non podo entendelo

O que non entendo eu é que haxa galegos que sexan partidarios do PP ou o PSOE…
Galiza, nai e señora, que dixo Cuiña…
Galiza, miña nai, miña naiciña…
Galiza, tera nai…
Galiza, miña nai dos dous mares…
¿Se pode entender a un fillo que se poña de parte do maltratador da súa nai?…, algo falla cando hai votantes entusiastas do PSOE ou o PP, maltratadores da súa nai, Galiza, dende fai trinta anos, nos que levan chuchando dela votos, xentes, recursos, e dándolle paos a eito, amarrandoa na casa coa pata quebrada…
PP e PSOE, maltratadores da Galiza, e vemos a algúns dos seus fillos que apoian e adulan aos maltratadores da súa nai… aos que a luxan e aldraxan, e eles, entroques de avergoñarse e ocultalo, ¡¡¡ainda teñen a gala estar co maltratador!!!…
Como dixo Curros: Os teus fillos, ¿qué fan?…
¿En qué pensan?, ¿Onde están?…
O normal é que os que así actúan, o oculten, teñan vergoña e anden coa cabeza baixa e a mirada fuxida, ¡pero non, aquí ainda fachendean delo!…