2005/12/04

Reflexión sobre os riscos de danos na costa galega polo efecto de maremotos ou pola elevación do nivel do mar.

Unha cuestión:

¿Está Galiza preparada para o caso de ser azoutada por un tsunami producido por un maremoto?, ¿Se contemplan nas novas urbanizacións e infraestructuras os riscos de elevación do nivel do mar por efectos climáticos, sísmicos, meteorolóxicos, etc...?.

Non é un risco despreciable, Lisboa sufriu un no século XVIII, e produxo miles de mortos e a destrucción da parte baixa da cidade, fai uns días houbo un terremoto submarino perto de Cabo San Vicente, que no produxo ondas apreciabeis, pero un tsunami sísmico, ou por outras causas arrasaría casi todalas poboacións costeiras de Galiza. Iste fenómeno na costa mediterránea da península Ibérica tampouco é imposible, (As Illas Columbretes son os restos da explosión dun volcán), e entre a Peninsula e Africa existe unha zoa de choque de placas que cualquer día pode dar un disgusto maior.

¡Ollo!...

Ao mellor hai que modificar a lexislación de costas e limitar los usos residenciais e de importancia especial según os criterios da vixente Norma sísmica NCSR-02 non tanto pola distancia ao mar como pola cota sobre o seu nivel.
Sería prudente non urbanizar terreos situados a cota menor de 20 metros sobre o nivel do mar.

Quero introducir algunha matización sobre a afirmación de que non deberianse urbanizar terreos a menos de cota +20 sobre o nivel del mar, supoño que para iso existe o CSIC, e o IGN, (ainda que nalgúns casos non amosaron demasiada eficacia, como no asunto dos aerolitos de xeo ou no análise do Prestige, (persoalmente desconfío da investigación por "funcionarios de 8 a 3 con dereito a moscosos"), pero ben, deberiase determinar unha cota razoable en relación coas probabilidades de altura de onda, (como faise para o cálculo de avenidas en cauces), e tamén según as condicións da costa, (probablemente non cause o mismo efecto unha onda tendo en conta o fondo do mar e a distancia da costa ao talude continental. Ainda que non sou un especialista, coido que en augas menos profundas que a altura da onda, ista rompe e pode producir mais danos.

Ademais está o efecto da morfoloxía litoral, (no fondo das rías a altura das mareas é maior que na boca), polo que non sei cal será o efecto, si se acentúa o fenómeno ou se atenúa ao romper a onda nos cabos.

O caso é que é un risco a considerar no intre de planificar infraestructuras, e a considerar por la lexislación de costas e pola ordenación do litoral, especialmente no Plan Sectorial que se está a redactar, ou nas iniciativas que ao respecto ten anunciado o Presidente da Xunta.

Unha consecuencia de todo isto é que hai que reconsiderar especialmente a posibilidade de urbanizar para usos residenciais ou de certos servicios os peiraos do actual porto de A Coruña ou da antiga fábrica de tabacos, así como outros recheos, (casos de Baiona, Vigo, Boiro, Vilagarcía, Ribeira, Cee, Sada, Cedeira, Foz ou Viveiro), e é bó consideralo a priori e non esperar a que se produza unha catastrofe.

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »

12:18 da tarde  

Publicar um comentário

<< Home