2005/08/28

O futuro do idioma español...

Ven iste comentario a conta do alporizados que están os medios da dereita madrileña a conta das reivindicacións linguísticas das comunidades con idioma propio, (todo hai que decilo, especialmente a conta da iniciativa de Esquerra Republicana de facer cooficial o catalán en todo o estado, e xunto con el o galego).

Aplicando aos acerrimos defensores do imperialismo linguístico do español os mesmos criterios que empregan contra o galego teñen que concluir o seguinte:
O español e lingua de criados e de narcos sudacas, (iso xa vese ben nos USA, onde as familias latinas que aspiran a ascender na escala social procuran que os seus fillos perdan o español e sexan monolingues en inglés), o español non é un idioma culto nin tecnolóxico, o idioma do futuro é o inglés, (e cecais tamén o chinés), e diso xa deuse conta a alta burguesía española...
Todos os fillos da alta burguesía española e hispanoamericana estudan en inglés e van a universidades USA..., (a mellor publicidade que se fan os colexios de élite é que o ensino é en inglés), e logo eles pagan a tertulianos para que na COPE ou outros medios semellantes poñan a a parir aos que defendemos as linguas "vernáculas" e non queremos facernose monolingues en español, en tanto eles preparan a súa seguinte xeración monolingue en inglés...
Pronto vai pasar na España como pasou en Bolivia, que os USA puseron a un presidente da oligarquía que non sabía falar español, soio inglés, e claro, rematou a cousa en revolta popular indixenista, (dos que falan quechua e aimara)...

4 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Well done!
[url=http://gdvgbpzp.com/apuk/yopq.html]My homepage[/url] | [url=http://ndgiuopm.com/btbr/gsql.html]Cool site[/url]

9:38 da manhã  
Anonymous Anónimo said...

Thank you!
My homepage | Please visit

9:38 da manhã  
Anonymous Anónimo said...

Well done!
http://gdvgbpzp.com/apuk/yopq.html | http://qqmmelpk.com/qali/ethb.html

9:39 da manhã  
Anonymous Anónimo said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! film editing classes

7:57 da tarde  

Publicar um comentário

<< Home