2010/06/24

Sobre burkas

Onte aprobouse no Senado a instancia do PP a seguinte proposición:

"O Senado insta ao Goberno a realizar as reformas legais e regulamentarias necesarias para prohibir o uso, en espazos públicos ou acontecementos públicos que non teñan unha finalidade estrictamente relixiosa, de vestimentas ou accesorios na vestimenta que provoquen que o rostro quede completamente cuberto e dificulten así a identificación e a comunicación visual, ao supor esa práctica unha discriminación contraria á dignidade das persoas e lesionar a igualade real e efectiva dos homes e as mulleres".

Apróbase por 131 votos a favor de PP, CiU e UPN e 129 en contra, de todos os demais.

Debo ser un becho raro según din as enquisas nas que unha grade maioría da poboación está a favor da prohibición, pero eu son partidario do "burka" para quen o queira usar...
Eu véxolle moita vantaxes ao seu uso, cales?...

Pois istas frases indican situacións nas que o uso dista prenda resulta de grade utilidade:

- Eu con estes pelos non podo saír á rúa!...
- Hui que gran mais feo teño no nariz!, e agora que fago?...
- Ao pasar pola praza fulano vaime a preguntar pola factura que lle debo!...

Iconvintes?...

- Coleime sen pagar a entrada, pero como non me puideron identificar e a cámara de viseovixiaza co burka non lles serve de nada, mira tí que problema!...
- Fun co burka no piquete o día da folga, resulta que son a única do piquete a quen non despediron ao remate do contrato temporal!...

Víchedes como o burka ten as súas vantaxes?...

Se me apurades, eu prohibía as relixións, (curas e imáns, igrexas e mesquitas, biblias e coráns), pero o burka púñao como moda unisex para homes e mulleres..., polo menos para o outono quente de conflictividade laboral e a costa de xaneiro, que no verán gosto mais do top-less e o nudismo de praia...

(Por certo, nunca vin a niguén con burka na Galiza)...