2010/06/22

Reforma laboral e greve xeral

Diante da votación de hoxe no Congreso dos deputados para convalidar o decreto da reforma laboral e da greve xeral convocada polos sindicatos hespañois para dempois das facacións, (non vaia ser), para o día 29 de setembro, teño hoxe a seguinte reflexión...

Eu, en xeral, non son moi partidario das greves, (folgas na linguaxe RAG), tal e como se plantexan. Para min que están desvirtuadas no seu fin...
Hai que pensar intelixentemente xeitos de mobilización que sexan efectivos...
Que é para min ser efectivos?...
Pois primeiro, actuar coma chantaxe para obter o resultado previsto, (niste caso que as reformas non perxudiquen a traballadores, pensionistas e parados e, en todo caso, si a especuladores inversionistas)...
Segundo, que non impliquen un risco nin económico, nin penal nin físico aos que realicen a acción...

Terceiro, que a acción si sexa moi perxudicial para aquel a quen se quere presionar, niste caso, ao goberno, a gran patronal e "os mercados". O fin disto e, loxicamente, que quede clara a mensaxe dos traballadores de que: NON NOS FAREMOS DANO!!!..., (os perxuizos que cause o conflicto a bpatronal ou a administración que toma as medidas, como sucede niste caso, son maiores que o perxuizo que teñen os traballadores en perda de ingresos pola inasistencia ao traballo)...

Ideas?...

Pois non estou moi seguro, pero hai catro accións que ben coordinadas poderían ser letais...
Unhas folgas de regulamento nas administracións, (se trata de bloquear o funcionamento da administración e de moitos servizos de xeito que o goberno quede inoperativo sin que poda nin castigar aos funcionarios nin descontarlles o día de salario), ista acción se pode reforzar con accións cidadáns de bloqueo, como a presentación masiva de instancias, de apertura de expedentes, de alegacións, de consultas, etc...
No sector financieiro, saturando os bancos por moitos pequenos movementos presenciais e por internet para tentar bloquear o sistema fincieiro para que salte, (imaxinemos continuos traspasos de 1 céntimo entre contas que non xeren gastos nin comisións, actualización de contas, apertura e clausura de contas, etc...).
No sector enerxético, unha acción coordinada de moitos cidadáns de encender e apagar simultaneamente aparatos co fin de provocar un fallo xeral da rede eléctrica...
Accións semellantes sobre as redes de transporte, (sacar ao mismo tempo moitos billetes e anulalos antes de que se carguen), etc...
Con todas istas accións ben coordinadas se da un toque moito mais grave as institucións e as grandes empresas, ¡e non poden descontar o día a ninguén nin se comete ningún delito!...

É unha opinión moi miña...