2010/06/04

Pola unión!

A fío dun comentario nun blog que as veces visito como vicio solitario, e que insiste en sementar divisións e furar nas feridas do nacionalismo galego, (e que polo tanto me nego a publicitar)...

Pola Unión.

Non é en honor do Patrón
que esta noite cantar veño.
Anque a teña ó Santo,

teño á Patria máis devoción.

Eu, polo sí ou polo non,

cos santos quero estar ben;

mais quero estálo tamén

coa terra en que fun nacido:

sólo unha Patria hai na vida

e santos hai máis de cen.


Canso de evanxelizar

e facer no mouro estrago,

hai tempo que está Santiago

da santa gloria a gozar.

Con non menos batallar

contra todo mal goberno,

Galicia a un suplicio eterno

decote está condenada,

e pídenos, desolada,
que a libremos dese inferno.

É tan grande o seu penar,

máncana tantos abrollos,

que coas bágoas dos seus ollos

coido que foi feito o mar.

Diante o trono e diante o altar
contra o seu mal pide acordo;
mais sin piedá nin remordo

do seu dolor, nunca escaso,

os homes non lle fan caso,

e Dios permanece xordo...


¡Tí sólo, Galicia Santa!

¡Tí, que no antigo señora,
escrava ximes agora
dos caciques baixo a pranta!

Véndote entre pena tanta,

os teus bravos fillos ¿qué fan? ...

¿En qué pensan?, ¿Onde están,
que non collen os fouciños
e botándose ós camiños

a redimirte non van?


Arregañados os dentes,

uns cos outros agarrados,

revoltos i en
furruñados,
semellan a cans doentes.

Nas propias carnes os dentes

engarran, sin compasión,

e despreceando a razón

que toda xenreira borre,

i esquecen súa Nai, que morre

chea de infamia e de baldón!,


Todo pra ser grande e forte

se une, xunta e reconchega:

quen á discordia se entrega

vai direito cara á morte.

Non agarde millor sorte

quen fomente divisiós;

que a unión de tódolos bós

é lei de tan alto alento

que pra estar no Sacramento

hastra a ten que cumplir Dios!


Galegos que me escoitades,

galegos que a verme vides

hoxe de eiquí non saídes

sin face-las amistades!.

Das nosas debilidades

o diaño non se ha de rir.

Vámonos todos a unir,

matando rencores cegos;

que na unión dos bos galeg
os
está da patria o porvir!

Letra: Curros Enríquez, (escrito en 1886)...
Musicado por Benedicto, (LP editado no 1977)...
124 e 33 anos dempois seguimos nas mesmas e co contido do texto da máxima actualidade...