2006/05/17

No debate sobre a perda de falantes do galego fronte ao español, eu pregunto: ¿Por qué non unha sociedade dual?

Tal como están as cousas eu, o sinto, pero cada día me inclino mais polo modelo que eu chamo dual...
É decir, na educación haberá centros onde soio se fale e se ensine en galego, (menos unha asiñatura de español), e centros onde sexa xusto ao revés...
Para escomenzar eu aceptaría partillar o presuposto e o persoal ao 50% entre os dous sistemas..., entendendo que isto se aplicaría a todos os centros públicos dende primaria ate a universidade e tamén aos centros concertados.
Eu ainda aplicaría isto a sanidade pública, a admistración, a xustiza, aos notarios, aos rexistros, etc...
Inconveniente: en principio entregábamos medio país ao español...
Ventaxa: en principio conservábamos medio país...
Unha regla básica: na mitade galega se trataría de que a galega fose a única lingua oficial, de xeito que todo o persoal no horario de traballo tivera a obrigación de expresarse oralmente e por escrito soio en galego, incluso cando o seu interlocutor, (o administrado) o faga en español, e os documentos escritos que se aporten aos expedentes soio sexan válidos se están en galego, precisando traducción os que se aporten en español.
Ben, supoño que moitos non estaredes de acordo, pero é unha idea...
A cuestión é que os que optemos polo galego amosemos que o noso medio país funciona mellor que o pais españolfalante, que os nosos centros educativos acadan un mellor nivel, que a nosa sanidade ten menos espera e mais calidade, que os barrios galegos, (porque o sistema tendería a producir unha segregación social en zonas galegas e zonas españolas), teñan unha maior calidade de vida, e así ir atraendo a longo prazo a maior parte da poboación, (se queres vivir mellor terás que vivir en galego), e todo iso sendo coscentes de loitar en desventaxe, (as tvs e radios non se poden partillar, e gañan 6 a 1), e se non o conseguimos, ..., pois nos extinguiremos, (pero por ise camiño xa imos).
Ver eiquí­

6 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Eu, ainda que non remato de comprender o teu artigo, non o comparto.
E sobre todo non comparto a túa tese sobre o ensino; o galego, no seu país, debe ser a lingua vehicular do ensino, incluso no castelán. Xa se teñen dado casos de escolantes que empregaron o galego como lingua vehicular no castelan e até se lle chegou a sancionar cunha suspensión de emprego e soldo. Sen ir máis lonxe, temos o caso da benquerida M. Pilar García Negro; a quen se lle abriu un expediente.
En Catalunya ou en Euskal Herria teñense posto en marcha políticas cun serio compromiso na normalización lingüistica, sen embargo aquí non só non evoluíu este tímido marco legal, senon que se permitiu a súa violación.
Non entendo que os galegos teñamos que demostrar que as zonas galegofalantes funcionen mellor que o resto, simplesmente o galego debe ser empregado en todos os ámbitos; iso manifestabamos onte 10.000 persoas en Compostela: na Galiza, en Galego!

6:13 da tarde  
Blogger ultra_marinho said...

Outra vaca no Blogomillo.

http://oultramarinho.blogspot.com/

Saudos.

3:40 da tarde  
Anonymous Anónimo said...

Best regards from NY! faucet with seaglass handles Free milf mature women Effects levitra long term pamela anderson hardcore vids free milf lessons elizabeth yasmin hamzi Beautiful naked butts Maternity clothes lacrosse wisconsin Milf lessons kayla noise night pad Bad ass anal Average human male penis size

12:51 da tarde  
Anonymous Anónimo said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP Hotel baccarat Horse jones racing smarty spyware removal Security concerns for traditional systems Accounting+course http://www.ice-cream-maker-machines-9.info accounting continuing education Mail order ultracet Student loan deferrment Allegra colorado service internet fax scrabble en espaol juego online

6:09 da tarde  
Anonymous Anónimo said...

Paréceme patético que nos tempos en que vivimos aínda existan estes prexuícios sobre os idiomas e, sobre todo, que se sigan usando como arma política, que é o que no fondo sucede...

O castelán haino que impartir en castelán, o inglés en inglés e o galego en galego!

O problema da normalización do galego radica, na miña opinión, en que dende sempre se usou a mala táctica de ir "dando pena" enfrontándoo sempre co castelán. Cambiemos a estratexia: o galego é caralludo, pero tan caralludo como é o castelán e calquera outra lingua que, como tal, serve para comunicarse!

O resto só leva a loitas sen sentido, a crear prexuícios estúpidos e a maleducar ós nosos fillos...

En Galicia, en galego (pero galego do noso, non galego-portugués), en castelán, en inglés, en francés...nas que fagan falta!!!

8:55 da tarde  
Anonymous Anónimo said...

Já há dous anos deste comentário, mas... também acredito no que comentas! Diz o refrão castelhano que... "mas vale pájaro en mano que ciento volando"... como será em galego? Pois é! tanto apanhar, tanto apanhar que nada... Eu proponho a ideia que se propus em Nafarroa e vai caminho de ser a boa: zonficiar o país. Zonas galegofalantes: o galego 100% no ensino, administração, etc... Zonas mixtas ou castelhanofalantes: 50% ou menos, embora garantindo os dereitos dos galegofalantes (atenção em galego nas instituições...).
No ensino: zonas galegofalantes: todo em galego e os rapazes a falarem em galego até nos recreios.
Zonas mistas ou castelhanofalantes: um minimo de um terço-um 50% em galego. Mas será garantido o ensino 100% galego se assim se requerir.

Vereis como daqui a 20 anos teremos uma boa geração normalizada no galego. Quando todas essas vilas (onde os rapazes já só falam castelhano) o galego se recuperar e vaiam à Universidade, à cidade trabalhar... irão exigindo o galego... e após o que era misto será galegofalante....
Saudações

7:19 da tarde  

Publicar um comentário

<< Home