2011/01/24

Contra-argumentario a un e-mail recibido...

Hoxe recibín no meu e-mail unha mensaxe dunha amiga do facebook cun argumentario fortemente crítico coa política e cos políticos, na miña impresión, cos tipicos argumentos filofascistas tan queridos pola dereita...


A tal argumentario respostei ao remitente e a todos os enderezos que figuraban, (basicamente os amigos no facebook), cun contra-argumentario no que expoño a miña posición persoal...


CONTRA-ARGUMENTARIO E-MAIL “INDECENTE”:

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, suprimido el cheque-bebé, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo, (EL PARO), para afrontar la crisis que han generado los bancos los políticos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

Estou basicamente dacordo, salvo en que tamén a culpa a temos todos, todos defraudamos o que podemos, ben é certo que os asalariados o teñen mais dificil…

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicar las comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.

Tamén estou parcialmente dacordo, pero eu penso que o estado non debe en ningún caso axudar a banca, é un negocio privado é alá eles, tampouco debe garantir os depósitos, cada un debe ser responsable dos seus aforros. Por outra parte, penso que por lei se debe garantir o dereito dos cidadáns de acceder aos servizos públicos sin necesidade de ter unha conta bancaria e polo tanto sin necesidade de domiciliar nin recibos, nin nóminas nin impostos, é decir, que si quero, poda contratar luz, teléfono e o que sexa sin domiciliar os pagos e que haxa un lugar físico onde poda ir eu a pagarlle a empresa en efectivo sin pasar polo banco, o mesmo para soldos, pensións e pagos de impostos e seguridade social, que poda ir eu a unha oficina cos cartos en efectivo, a pagar ou a cobrar…, con isa medida xa non habería os recargos da banca por descubertos…

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

Amiguiños, competencia e si non estas dacordo, bórrate…, (sin telefono se pode vivir, ainda que non o creades)…

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

Non estou dacordo. Eu suprimiría a todos os funcionarios, (outra cousa son os técnicos de servizos públicos que non deberían ser funcionarios, se non traballadores especializados que tanto poden traballar no sector público como no privado)…

Me explico, penso que o que se entende por ser funcionario debería ser un servizo público polo que pasaramos obrigatoriamente todos os cidadáns durante un periodo da nosa vida, todos temos a obriga de “servir” a comunidade, e así como antes había para os homes un servizo militar obrigatorio que ocupaba un ano, (antes era mais tempo ainda), da nosa vida sendo soldados, penso que deberíámos pasar un tempo sendo funcionarios, (soldados, policías, administrativos, barrendeiros, celadores, xuices)…

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

Non tedes razón, aos políticos os votamos, e cada político soio ten que respostar ante os seus electores… Iso si, penso que os gobernos deberían repartirse entre os distindos partidos, de xeito que cada un goberne para os seus e conforme a vontade deles, (eu non quero un goberno para todos, eu quero un goberno que, non posible, goberne conforme aos meus intereses, e recoñezo ise mesmo dereito para os demais)…

DIJO la Vicepresidente del gobierno "que es indecente que mientras la inflación es -1%,y tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 70 años".

Non estou dacordo, eu penso que non debe haber edade de xubilación, cada un debe traballar toda a súa vida en tanto en cato teña capacidade de facelo, e deixar de traballar cando sexa “incapaz”, co que non haberá edade fixa, cada un terá a súa según as suas circunstancias, seu tipo de traballo e a súa saúde, ao final non se cobrará pensión de “xubilación”, se non pensión de seguro de “invalidez”, e que quera vivir sin traballar, que o faga pola súa conta, aforrando privadamente e sin vivir das cotizacións alleas…

Nos gustaría transmitirle a esta "Sra. Vicepresidente" y a todos los políticos, lo que consideramos indecente :

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

Depende, insisto, a cada político, (representande dos cidadáns), deben de pagarlle con cargo aos seus votantes, e iso si, serán eles co seu voto os que decidan canto deben pagarlle, (eu non quero que cos meus impostos se pague o soldo nin de Zapatero nin de Rajoy, nin se financie aos seus partidos, pero si quero financiar a miña opción, (ao BNG e en xeral ao nacionalismo), e de feito cando hai elección si poño cartos do meu bulso para axudar a pagar as campañas, (aparte do que me confisca facenda para repartir entre opcións políticas e ideolóxicas contrarias a miña visión do mundo)…

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

Iso que decides é unha absoluta falacia, na maior parte dos casos, os funcionarios, ademais de ter un traballo fixo do que non os poden botar, cobran mais no sector público do que cobrarían no privado e ademais estarían sin isa seguridade, (cando atopan un chollo mellor no sector privado rapidamente collen unha "excedencia" co que se gardan ben as costas para voltar ao choiño fixo cando as cousas van mal)…

Por outra parte, a maioría dos concelleiros, sobre todo nos pobos pequenos, traballan de balde e a dieta que cobran polas sesións, ademais de non cubrir o tempo que adican aos seus veciños, vai case sempre para financiar os boletíns de partido e os gastos da seguinte campaña…

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

Xa dixen que os políticos deberían cobrar a conta de quenes os votan, (cada un financiaría ao seu representante).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

Insisto, non debe haber xubilación a unha edade fixa, eu son partidario dunha pensión ou indemnización por invalidez para o traballo habitual, e iso rexése por outros criterios que o tempo de cotización, (si se debe a accidente de traballo ou doenza profesional ou a accidente ou doenza común, doenza común entre as que estaría o envellecemento)…

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

Os esquecedes dos executivos, xefes e propietarios da empresa privada, que mediante diversos trabucos tampouco cotizan polo “coche de empresa”, as “viaxes profesionais”, as “comidas e ceas de traballo”, os “jets privados da empresa”, incluso as casa e iates “alugados” e propiedade de empresas fantasma…

INDECENTE, es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados)

Xa dixen que directamente me cargaría todo o estatuto da función pública e funcionarios ao servizo da administración o seríamos todos perante un periodo da nosa vida, e algúns terían cargos electos por duas razóns, unha por ter o valor de presentarse, (a maioría somos ou moi cómodos ou moi cobardes para presentarnos de candidatos e defender as nosas ideas), e a outra, por que ademais de presentarse, houbo xente que os votou…

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

Penso, como xa dixen, que tanto os partidos como os sindicatos, deben sosterse a conta dos seus votantes, para indecente é que cos meus impostos financien ao meu enemigo, entre outros a igrexa, para que propague a gran mentira de que existe un “DEUS” e hai otra vida, iso é absolutamente FALSO…

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).

Insisto, eles se presentan e alguen os votou, e quen é ninguén para decirlle a outro a quen ten que votar ou quen o ten que representar?, si eu quero que me goberne un analfabeto sodes vos os que ides decirme a min o que eu teño que votar?...

Iso si, tamén é certo que ninguén debería gobernar ou representar a aqueles que non o votaron…

A solución a isa contradición sería ter un réxime político con gobernos de tipo “consociativo”, para os que queran saber de que vai, ide a wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Consociationalism

INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

Decir iso é bastante demagóxico, en todo caso, insisto, cada cargo público ten que respostar diante dos seus votantes e gastar soio da parte proporcional dos impostos dos seus votantes, e xa decidirán istes si o seu representante ten que ter coche oficial ou viaxar en bus…

INDECENTE No es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que no se lo bajen.

Pois o mesmo que para o párrafo anterior…

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

Ademais do dito anteriormente, penso que os representantes electos deben adicar moito do seu tempo a atender aos seus representados na súa circunscripción e non ser meros apretabotóns nos parlamentos…


INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Ben, xa dixen que deben ser remunerados con cargo aos seus votantes e en todo caso son contrario as remuneracións de xubilación…

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los políticos se benefician de este moderno "derecho de pernada" mientras no se cambien las leyes que lo regula.

¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Os que tanto protestades, presentadevos e ver de ter os votos necesarios para levar adiante vosas brilantes ideas, (o meu voto penso que non o íades ter)…

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con "cara y ojos" para acabar con estos privilegios, y con otros.

Insisto, dade o paso e formade un partido, (ou entrade nun dos existentes para aplicar as vosas ideas)…

Asdo.

Costadamorte.

Etiquetas: